مسابقه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مسابقه

  1. مجموعه ای از بازی ها بین دو بازیکن که زمانی به پایان می رسد که یکی از بازیکن به تعداد امتیاز از پیش تعیین شده برسند. به طور معمول، مسابقات با امتیازی فرد (۳، ۵، ۷، و غیره) انجام می‌شود.

    مرتبط:

زبان‌ها
ثبت ترجمه