لوله‌ی تاس مایر - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

لوله‌ی تاس مایر

  1. یک لوله پلاستیکی شفاف ۹ اینچی با حفره‌هایی در وسط و انتهای پوشیده که حاوی یک جفت تاس است و برای تصادفی کردن تاس‌ها استفاده می‌شود. لوله بر روی سطح صاف بگذارید و تاس‌ها در انتهای آن قرار می دهید. برای انداختن تاس، لوله را برداشته و به سرعت آن ۱۸۰ درجه بچرخانید، بطوری که سر لوله به سمت زمین قرار بگیرد و اجازه دهید تاس از میان موانع به بیرون پرتاب شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه