مونت کارلو - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مونت کارلو

  1. محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهانی تخته نرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه