شبکه عصبی (هوش مصنوعی) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شبکه عصبی (هوش مصنوعی)

  1. از این معماری در بسیاری از برنامه‌های قدرتمند تخته نرد مانند [جلی‌فیش] (jellyfish)، اسنویی، و تخته‌نرد گنو استفاده شده است. یک شبکه عصبی متشکل از بسیاری از پردازنده‌های ساده است که توسط مسیرهای یک طرفه که داده‌های عددی را حمل می کنند به هم متصل شده اند. شبکه با تنظیم وزن اتصالات "آموزش داده می شود" تا زمانی که خروجی های مورد نظر برای ورودی های داده شده به دست آید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه