چهار قلو - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

چهار قلو

  1. پرتاب تاس ۴-۴ (جفت چهار).

زبان‌ها
ثبت ترجمه