ورودی چهار نفره - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ورودی چهار نفره

  1. ورودی چهار نفره تورنمنتی تک حذفی است که بین چهار بازیکن پیش از شروع تورنمنتی بزرگ‌تر برگزار می‌شود. هر یک از چهار شرکت کننده یک چهارم هزینه ورودی (معمولاً کمی بیشتر) رویداد اصلی را می پردازند. برنده این تورنمنت چهار نفره حق بازی در رویداد اصلی را دارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه