گزار گرفتن/رد کردن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

گزار گرفتن/رد کردن

  1. روشی برای حل اختلاف نظر در مورد اینکه آیا پیشنهاد مکعب در یک موقعت مشخص گرفتن یا رها کردن است. این کار با انجام یک سری بازی در موقعیت مورد نظر شروع می‌شود و بازیکنی که معتقد است در این موقعیت مکعب باید گرفته شود، با طرف مقابل که دارای مکعب-۲ است بازی می کند و برای هر بازی یک امتیاز به امتیاز او اضافه می شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه