تاولا - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تاولا

  1. یک بازی ترکی مشابه با تخته نرد غربی.

زبان‌ها
ثبت ترجمه