تورنمنت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تورنمنت

  1. یک رقابت رسمی بین چندین شرکت کننده، که در آن یک یا چند برنده تعیین می شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه