شمارش تریس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شمارش تریس

  1. نام دیگری برای خال شمار موثر، مفهومی که توسط والتر تریس توسعه یافته است و مطالب زیادی در مورد آن نوشته است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه