تریکترک - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تریکترک

  1. یک بازی محبوب در فرانسه قبل از انقلاب. بازیکنان برای انجام بازی‌های مشخص یا حرکت دادن مهره‌های خود در حالت‌های تعیین شده امتیاز کسب می‌کنند.

  2. نام فرانسوی بازی "تخته نرد".

زبان‌ها
ثبت ترجمه