فدراسیون تخته نرد ایالات متحده (USBGF) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

فدراسیون تخته نرد ایالات متحده (USBGF)

  1. یک سازمان غیر انتفاعی که به پیشرفت تخته نرد در ایالات متحده اختصاص دارد. وب‌سایت: usbgf.org.

زبان‌ها
ثبت ترجمه