دابلیو بی اف (WBF) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

دابلیو بی اف (WBF)

  1. فدراسیون جهانی تخته نرد. وبسایت: WBF.

زبان‌ها
ثبت ترجمه