خان خال - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان خال

  1. نام قدیمی برای خان شماره‌ی ۱.

زبان‌ها
ثبت ترجمه