خان شماره‌ی ۱ - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان شماره‌ی ۱

  1. عمیق‌ترین خان (۱) در خانه‌ی بازیکن، دورترین نقطه از پیشخوان و نزدیک‌ترین نقطه به محل خارج کردن مهره‌ها. با عنوان خان خال نیز شناخته می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه