عمق - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

عمق

  1. یک خان به شماره‌گزاری کوچک، بطور ويژه خان-اول یا خان-دوم مورد نظر است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه