سطح پیشرفته - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

سطح پیشرفته

  1. بازیکنی با تجربه و مهارت قابل توجه که در مرتبه‌ای بالاتر از سطح متوسط قرار گرفته باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه