جلو بودن در پیش‌جویی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

جلو بودن در پیش‌جویی

  1. داشتن خال شمار کمتر نسبت به حریف.

زبان‌ها
ثبت ترجمه