مسابقه‌ی تفسیر شده - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مسابقه‌ی تفسیر شده

  1. یک مسابقه ضبط شده که شامل آنالیز و دیدگاه‌ها می‌باشد. نمونه:* مسابقه‌ی حاشیه نویسی شده‌ی Kit Woolsey و Jeremy Bagai.

زبان‌ها
ثبت ترجمه