باکلیت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

باکلیت

  1. نوعی پلاستیک اولیه که در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ برای ساختن مهره‌های تخته نرد استفاده می‌شد. بسیاری از مردم ظاهر و حس باکلیت را به مواد جدیدتر ترجیح می دهند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه