خان-پیشخوان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان-پیشخوان

  1. خان شماره‌ی هفت، که به دلیل مجاورت با پیشخوان به این نام نیز نامیده می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه