پریم شکسته - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پریم شکسته

  1. یک پریم ناقص که شکافی در میان آن قرار گرفته باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه