شمعدان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شمعدان

  1. موقعیتی که در آن مهره‌های بازیکن بر روی تعداد کمی از خان‌ها (۱) انباشته شده باشند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید