چکر (مهره) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

چکر (مهره)

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید