خان-سینک - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان-سینک

  1. Cinque به معنای عدد پنج است، در گذشته برای اشاره بهخان-پنج در زبان لاتین مورد استفاده بود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه