خان-پنج - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان-پنج

  1. پنجمین خان که در خانه بازیکن قرار دارد. از گوشه‌ی صفحه‌ی تخته نرد به سمت پیشخوان شمارش کنید. یک خان بسیار قوی که بدست آوردن آن در اوایل بازی اهمیت بالایی دارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه