برقراری ارتباط - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

برقراری ارتباط

  1. نگه داشتن مهره‌ها در فاصله شش خال از یکدیگر به جهت حمایت متقابل؛ اتصال را ببینید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید