اتصال - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

اتصال

  1. مرتبه‌ای که تمام مهره‌های یک بازیکن با هم به عنوان یک ارتش متحد و بدون شکافی بزرگ بین آنها در کنار هم قرار گرفته باشند. مهره‌های متصل از یکدیگر دفاع می‌کنند و به راحتی به خان ساخته شده تبدیل می‌شوند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید