سی‌پی‌دابلیو (CPW) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

سی‌پی‌دابلیو (CPW)

  1. Cubeless probability of winning - احتمال برنده شدن بدون مکعب

زبان‌ها
ثبت ترجمه