احتمال برنده شدن بدون مکعب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

احتمال برنده شدن بدون مکعب

  1. شانس برنده شدن در بازی در صورت عدم استفاده از مکعب دو برابری؛ شانس برنده شدن بازی نیز نامیده می شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید