تنگنا - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تنگنا

  1. نداشتن یا محدود بدون تحرک.

زبان‌ها
ثبت ترجمه