موقعیت در شرف بحران - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

موقعیت در شرف بحران

  1. یک بازی پریم‌سازی که در حال خراب شدن باشد، اما همچنان کمی فرصت باقی است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید