بازی پریم‌سازی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی پریم‌سازی

  1. نوعی از بازی که در آن استراتژی اصلی به دام انداختن یک یا چند مهره‌ی حریف در پشت پریم است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه