استراتژی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

استراتژی

  1. برنامه‌های کلی برای پیش‌برد بازی. استدلالی برای انجام بازی و نحوه‌ی عملکرد.

    نگاه کنید به:

زبان‌ها
ثبت ترجمه