نقشه‌ی بازی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

نقشه‌ی بازی

  1. یک استراتژی برای برنده شدن در بازی. سه نقشه‌ی اصلی بازی عبارتند از فرار، مسدود کردن و حمله.

زبان‌ها
ثبت ترجمه