بازی فرار - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی فرار

  1. یک استراتژی مناسب برای بازیکنی که پیشتاز رقابت است و تلاش می‌کند مهره‌هایش را به خانه ببرد و با کمترین تماسی با حریف آنها را از بازی خارج کند.

  2. مرحله‌ای از بازی تخته نرد که تماس با حریف [قطع] (#break_contact) شود، شروع خواهد شد. یک رقابت سرعت محض.

زبان‌ها
ثبت ترجمه