بازی مسدود کردن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی مسدود کردن

  1. یک سبک بازی که در آن استراتژی اصلی ایجاد یک راه بندان قوی است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه