راه بندان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

راه بندان

  1. چندین سد به نحوی قرار گرفته باشند که مانع فرار دونده‌های حریف شود. ایده‌آل ترین راه بندان یک پریم است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید