تاکتیک‌ها - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تاکتیک‌ها

  1. جنبه های کوتاه مدت و قابل محاسبه بازی، برخلاف ملاحظات استراتژی که بلند مدت هستند. تاکتیک‌ها در تخته نرد عبارتند از: زدن مهره‌های تک، ساختن خان‌ها، خالی کردن خان‌ها و اجتناب از ریسک‌های غیرضروری.

زبان‌ها
ثبت ترجمه