پاک کردن خان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پاک کردن خان

  1. جابجا کردن تمامی مهره‌ها از یک خان.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید