دولو - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

دولو

  1. تاسی که عدد ۲ را نشان بدهد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه