مکانیک تاس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مکانیک تاس

  1. شخصی که در استفاده از وسایل ناعادلانه برای دستکاری تاس ماهر باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه