تنوع بخشی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تنوع بخشی

  1. پخش کردن مهره‌ها به نحوی که در نوبت بعدی شانس داشتن یک پرتاب خوب افزایش پیدا کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه