تخته‌نرد تکراری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تخته‌نرد تکراری

  1. شکلی از بازی در تورنمنت که در آن رقابت‌کنندگان با تاس های یکسان در بازی های جداگانه بازی می کنند و نتایج خود را با هم مقایسه می کنند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه