گشایش بازی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

گشایش بازی

  1. چند حرکت آغازین یک بازی، قبل از اینکه بازیکنان روی یک نقشه‌ی بازی خاص متمرکز بشوند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید