انتهای بازی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

انتهای بازی

  1. مرحله‌ای از یک بازی که با شروع بیرون کشیدن مهره‌ها توسط هر یک از بازیکنان شروع می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید