اضافات - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

اضافات

  1. به اضافات اجباری رجوع شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه