مدعی (دارای بیشترین احتمال پیروزی) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مدعی (دارای بیشترین احتمال پیروزی)

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید