ضعیف (دارای احتمال زیاد باخت) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ضعیف (دارای احتمال زیاد باخت)

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید