ضعیف (دارای احتمال زیاد باخت) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ضعیف (دارای احتمال زیاد باخت)

  1. بازیکنی که به احتمال زیاد بازنده‌ی یک بازی یا مسابقه خواهد بود.

    مشابه:

زبان‌ها
ثبت ترجمه