فرمول رتبه بندی FIBS - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

فرمول رتبه بندی FIBS

  1. سیستم رتبه‌بندی مورد استفاده در FIBS. اکثر سرورهای تخته نرد از سیستم‌های مشابه استفاده می‌کنند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه